LÜTFEN İNCELEYİNİZ

Yakıt Tankları


 Yanıcı ve yanıcı olmayan suyu kirletebilen sıvıların yer al-tında ve yer üstünde depolanmasına yarayan silindir şek-lindeki yatay tanklardır.

 Tank göndesinin yapımında, ST 37 karbon çeliğinden imal edilmiş saç ve levhalar kullanılmalı. 


Akaryakıt TankıYakit Tanki

40 m³ ile 60 m³ arası Yakıt Tankları


  Akaryakıt ve sıvı yakıt denilen yakıt türlerinin güvenli bir şekilde ve çok miktarda yer altında ve yer üstünde depolan-masını sağlayan tanklardır. Yakıt Tankı'nın çok büyüklerine Depolama Tankları, Dikey Tank da denilmektedir. 
  Yer altındaki Yakıt tankı bitüm ve kanaviçe bezi ile koroz-yona karşı güçlendirilir, atölyemizde yakıt tankı imalatı yapılırken içine epoksi boya uygulaması tatbik edilmektedir. Ayrıca Ankara Ostim deki atölyemizde çift cidarlı yakıt tankı da imal edilmektedir.

 Yandaki tablodadan inceleyiniz